VEEOHUTUSKOOLITUS 1.klassidele

Läbi mänguliste ja praktiliste tegevuste anti lastele eakohaseid teadmisi veega seotud ohtudest ning nende korral käitumisest.DSC_0001 DSC_0002 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0009