Võõrkeelte nädal 9. – 13. veebruar 2015.

Uksel tervitavad lapsi oma emakeeles neiud (Galina, Ave) vene ja śoti rahvarõivais

Esmaspäev, 9.02 –          Pärast 3. tundi – 2. – 4. klasside õpilastele aulas inglisekeelsete instruktsioonidega tantsud ja laulumängud.
–          Pärast 4. ja 5. tundi õpilastele võõrkeeleteemaline KAHHOOT! aulas.
–          Päevasentents või päevaküsimus inglise  ja vene keeles alumise korruse stendil,   vastused (peale nimi ja klass) õppealajuhataja kabineti ette karpi.
Aktiivseimale klassile auhind.
Teisipäev, 10.02 –          Pärast 3., 4. ja 5. tundi õpilastele multifilmid „Maśa ja karu“ aulas.
–          5. – 6. tund –  2 saksa neiut tutvustavad oma riiki/elustiili/kogemusi  ning reklaamivad õpilasvahetust.
v  5. tund – 8. b  – Kristeli klassis

  • 8. b –  Ave klassis

v  6. tund – 8.a – Airi klassis + ½ 9.a klassi I grupist

  • 8.a – Ave klassis + ½ 9.a klassi I grupist

–          Päevasententsid/-küsimused inglise ja vene keeles, vastused kantseleisse karpi. Aktiivseimale klassile auhind .

Kolmapäev, 11.02 –          Pärast 3. tundi – 2. – 4. klasside õpilastele aulas inglisekeelsete instruktsioonidega tantsud ja laulumängud.
–          Pärast 4. ja 5. tundi õpilastele inglisekeelne ühiskaraoke ja
– tants Just Dance äpiga aulas. Parimatele auhinnad.
–          Päevasententsid/-küsimused inglise ja vene keeles, vastused kantseleisse karpi. Aktiivseimale klassile auhind.
Neljapäev, 12.02 –          Pärast 3., 4. ja 5. tundi õpilastele venekeelsete laulude kuulamine aulas.
–          Külas Nepaali vahetusüliõpilane Laxmi  Khadka
v  3. tund  – 9. b – Kersti (võivad olla Ave klassis)
v  4. tund – 7. a  – koos Ave klassis
v  6. tund 7. b – Kersti ja Airi grupid Airi klassis
 
–          5. tund – Vene Gümnaasiumi õpilaste kontsert aulas (6. – 9. klass)
Oodatud on kõik vene keelt õppivad lapsed.
v  6.a – kehaline kasvatus, Pupsa, Rein
v  6.b – tööõpetus – Heli, Peeter
v  7.a – eesti keel – Eda
v  7.b – geograafia – Ele
v  8.a – keemia – Merike
v  8.b – eesti keel  – Eve
v  9.a – inglise/vene keel – Kristel/Klara
v  9.b – inglise/vene keel – Kersti/Galina
v  9.c – vene keel  – Malle
v  Õpikeskuse lapsed
 
Kas kontserdil osaleda või mitte, otsustab aineõpetaja.
 
–          Päevasententsid/-küsimused inglise ja vene keeles, vastused kantseleisse karpi. Aktiivseimale klassile auhind.
Reede, 13.02 –     Kaitseliidu päev + sõbrapäev + inglise/vene keel.
1. – 4. tunni ajal toimuvad aulas loengud, klassides toimetavad Kodutütred ja Noorkotkad
       Päevasententsid/-küsimused inglise ja vene keeles, vastused kantseleisse karpi. Aktiivseimale klassile auhind.
Esmaspäev, 16.02      Kogunemised aulas. Tublimate autasustamine. Ajad täpsustame       hiljem