Õpikute ja töövihikute väljastamine 2013/14 õppeaastaks

1. – 4. klasside õpilased saavad õpikud ja töövihikud 1. septembril klassijuhatajatunnis.
5. – 9. klasside õpilastele laenutatakse õpikud individuaalselt kooliraamatukogust 26. – 30. augustil  kell 9.00 -13.00. Töövihikud saavad 5.- 9. klasside õpilased õppeaasta alguses aineõpetajatelt.
Väikeklasside õpilased saavad õpikud ja töövihikud 1. septembril klassijuhatajalt või  aineõpetajatelt.
Õpikud ja töövihikud on õpilastele tasuta.