5.a klassi võistkond saavutas I koha ülelinnalisel draamakonkursil

Ülelinnalisel 5.-6.klasside draamakonkursil saavutas 5.a klassi võistkond I koha. Loosiga tõmmatud maali põhjal mängisid suurepärase etenduse Frida Bergmann, Lisbeth Männiste, Andra Umalas, Kennert Viirmaa, Liis Lumisalu.
Suurepärase rolli mängimise eest sai eripreemia Kennert Viirmaa.
Ülelinnalisel draamakonkursil 5.-8.klassidele tegi 7.a klassi võistkond
head tiimitööd. Eripreemia maalri rolli mängimise eest sai Bruno Lange.
Õpetaja Eve Hirvela. Palju õnne!