Digiõhtu lapsevanematele

Pärnu Vanalinna Põhikooli õpetajad kutsuvad lapsevanemaid 19. novembril kell 17.30-19.00 digiõhtule.
Toimuvad töötoad, kus praegustel ja tulevastel lapsevanematel ja vanaemadel-vanaisadel on võimalik tutvuda sellega, kuidas kasutatakse meie ainetundides digivahendeid õppimisel, kordamisel ja õpitu kinnistamisel. Õpetajad tutvustavad oma ainetundides enam kasutust leidnud õpikeskkondi, mis oskuslikul kasutamisel on õpilasi arendavad. Töötubades saavad vanemad ise reaalselt õppimisprotsessis osaleda ja erinevaid digivahendeid ja õpikeskkondi katsetada.
Lapsevanemad saavad vastuse näiteks järgmistele küsimustele:

  • kuidas programmeerida roboteid liikuma;
  • missugused keskkonnad on sobivad võõrkeele õppimiseks;
  • missugused keskkonnad on parimad peastarvutamisoskuse treenimiseks ja korratabeli omandamiseks;
  • kuidas liitreaalsus aitab õppida tundma inimese anatoomiat;
  • kuidas kasutada erinevate keskkondade võimalusi emakeele õppimisel;
  • kuidas käituda turvaliselt internetis;
  • jne

 
Valik tutvustamisele tulevatest keskkondadest – Purposegames, Kahoot, ColarMix, Daqri (Anatomy 4D), LearningApps, Kahoot, Sõnar, Rahvakalender, Veebitahvel, e-ohutuse veebilehed
Padlet, Miksike, Kubbu, Sokratives, Quislet, Learning Apps
Digiõhtu on planeeritud nii, lapsevanemad jagatakse kohe saabudes erinevate töötubade vahel ära. Üks töötuba kestab 15 minutit. Selle aja jooksul tutvustavad õpetajad teile ühte võimalust digivahenditega õppida. Seejärel kõlab koolikell ja kõik rühmad liiguvad edasi järgmisesse töötuppa, kus tutvutakse juba uue keskkonnaga. Kõik osalejad läbivad 6 erinevat töötuba.
Et oskaksime oma õhtut planeerida, palume Teil järgnevale lingile vajutades registreeruda
http://goo.gl/forms/fVmKqS4vxa
Kohtumiseni digiõhtul!