Nutikas kohtumine linna väikeklassidele.

Pärnu Vanalinna Põhikooli Õpikeskuse eestvedamisel toimus 20. novembril  väikeklassidele lõbus- nutikas-sportlik kokkusaamine. Seekordne kohtumine ja viktoriin oligi mõeldud just nutiseadmete erinevaid võimalusi arvestades. Õpetaja Ene-Reet oli koostanud soojenduseks küsimused learningapps.com keskkonnas. See lihtne mäng aitas kõikidel kontrollida oma nutiseadmete  töökindlust ja ühtlasi testis võistlejate teadmisi spordis. Põhivõistluse 20 küsimust tuli kõikidel lahendada kahooti.it keskkonnas. Tundus, et see oli kaasahaarav ja  uusi teadmisi said kõik kohe juurde. Selle võistluse paremateks osutusid Vanalinna, Raeküla, Kuninga tänava ja Rääma kooli õpilased. Ainult natukene jäid nendest maha Ülejõe ja nooremad võistkonnad Raekülast ja Vanalinna koolist. Kokku osales võistluses 15 võistkonda. Kahooti.it eeliseks ongi see, et tulemused selguvad kohe. See tekitab hasardi ja õhina.Viktoriini kolmas osa koosnes muusikat ja sporti siduvatest küsimustest. Selles voorus said õpilased oma teadmisi kontrollida blubbr.tv vahendusel. Siin võitjaid ei selgitatud, aga kõik said hea tuju ja võimaluse iseennast testida.
Kohtumise teine osa oli linnas orienteerumine. Ka siin tuli kasutada nutiseadmeid. Ülesanded olid koostatud QR- koodidena ja distantsi pikkust mõõdeti runkeeper. com abil. Kõige tähtsam ülesanne oli kogu mäng läbida võimalikult lühikese teekonnana, kuid liiklusreegleid jälgides. Ülesanded olid väga erinevad ja infot võis leida seinal olevast QR- koodist, infotahvlitelt või  trepiastmeid lugedes. Sellega said kõik võistlejad väga hästi hakkama. Liikumisaastat silmas pidades, täideti ülesanne suurepäraselt.
Loodan, et sellest üritusest saab iga- aastane kohtumine.
 
Ene-Reet Kotkas