Elisa töötajate annetuste eest kingiti Pärnu koolile 30 tahvelarvutit

Elisa töötajate annetuste eest kingiti Pärnu koolile 30 tahvelarvutit
Sideteenuste pakkuja Elisa töötajate heategevusliku eesmärgiga fondi abil soetati 30 Samsung Galaxy Tab 4 tahvelarvutit ja anti need täna pidulikult üle Pärnu Vanalinna põhikoolile.

Õpilastele seadmed üle andnud Elisa juhatuse liige Andrus Hiiepuu ütles, et Elisa toetab õppetöö digitaliseerimist Eesti koolides. „Elisa näeb, et nutiseadmed sisenevad tulevikus kooliellu kui õppetöö avardajad,“ sõnas Hiiepuu. „Meile tundub, et igapäevane koolipäev on just see, kus tahvelarvuti saab õppetööle olulisel määral kaasa aidata.“ Hiiepuu sõnutsi ei piirdu Elisa ja kooli ühine koostöö tahvlite kinkimisega, vaid käsikäes püütakse aru saada, milleks kõigeks annab tänapäeval nutikaid seadmeid võimalik õppetöös kasutada. „Praeguseks on loodud juba hulk hariduslikke äppe, mida saab tarvitada õppetöös, kuid enamasti on tegemist iseseisva õppimise rakendustega. Meie otsime koos kooliga suundi, kus saab nutiseadmeid veel innovaatilisemalt ära kasutada rühmatöös ja nii õpilaste kui õpetajate töö lihtsustamises,“ selgitas Elisa juhatuse liige.
Hiiepuu selgitust mööda kinkis Elisa tahvelarvutid nimelt Pärnu Vanalinna põhikoolile, sest selle kooli õpetajad on tulihingelised digipöörde toetajad. „Oleme suhelnud mitme Eesti kooliga, kuid see kool jäi meile eriti silma. Seda just sellepärast, et kooli kõikidel õpetajatel on tahe nutiseadmed õppetöös aktiivselt kasutusele võtta ning seda kõikides õppeainetes,“ selgitas ta.
Vanalinna põhikooli direktori Pille Tahkeri jutu järgi on nende kool digiõppe suunal igati edumeelne. „Vanalinna põhikool on ühinenud Tallinna ülikooli informaatika instituudi haridustehnoloogia keskuse ellu kutsutud digipöörde projektiga ja meie kooli õpetajad korraldavad Pärnus digiõpet teiste koolide õpetajatelegi,“ ütles ta.
Eesti elukestva õppe strateegia aastateks 2014–2020 näeb ette üleminekut digitehnoloogia laialdasele rakendamisele õppetöös. „Selle eesmärgi saavutamine eeldab digiõppe jõudmist Eesti koolidesse. Selleks aga on tähtis nii õpetajate kui õpilaste digipädevuse suurendamine ning digitaristu arendamine ja kaasajastamine,“ selgitas Tahker.
Tahkeri sõnade kohaselt on Vanalinna põhikooli õpetajad suutnud tulemuslikult lõimida infotehnoloogia õpetamisse ja õppimisse. „Meie õpilastele on muutunud juba harjumuspäraseks, et nutiseadmeid kasutatakse õppimiseks, harjutamiseks, teadmiste kinnistamiseks. Võime tõdeda, et digiseadmete igapäevane tark integreerimine õppeprotsessi on oluliselt tõstnud õppetöö efektiivsust ning suurendanud õpilaste õpimotivatsiooni ja -huvi,“ rääkis koolidirektor.
Tankeri jutu järgi võimaldavad Elisa kingitud tahvelarvutid põhikoolil veel tulemuslikumalt kasutada digiõpet, aitavad koostada õppematerjale ja neid kasutusele võtta ning muudavad õppimise ja õpetamise huvitavaks.
Elisa näeb tulevikusuunana avardada koolide võimalusi tänu tahvlite mobiilsusele. „Kõik Elisa kingitavad tahvlid on 4G mobiilse andmeside toega,” lausus Hiiepuu.
Elisa teatel on neil väga suur huvi olla kaasas, kui digiseadmed hakkavad koolis nii õpetajate kui õpilaste elu põnevamaks ja lihtsamaks muutma, ja koostöö koolidega selles valdkonnas jätkub.