Euroopa keeltepäev

Euroopa Liitu kuulub praegu 27 riiki ning selle liikmed räägivad 24 keelt. Sellepärast on Euroopa Nõukogu seadnud sihiks keeleõppe edendamise. Oleks väga-väga tore, kui lisaks oma emakeelele räägiks iga noor inimene veel vähemalt kaht võõrkeelt. Kõigest eelnevast lähtudes on 26. september kuulutatud Euroopa keeltepäevaks. Sel aastal osales keeltepäeval üle 600 000 õpilase 42-st riigist. Meie kooli õpilased nende hulgas. Päeva jooksul tegeleti võõrkeeletundides järgmiste tegevustega ja mängiti allolevaid mänge:
– Kus ma olen?
– Missugust keelt kuuled?
– Keeleväänaja väljakutse
– Keelemäng “Minu Euroopa”
– Igaüks võis telefoni laadida Salaagendi keeleäpi ning mängida hulgaliselt võõrkeeltega seotud mänge.
Kõigest sellest võid täpsemalt lugeda Euroopa keeltepäeva koduleheküljelt: https://edl.ecml.at

Suurematele õpilastele esines ingliskeelsete loengute-aruteludega Laura Teemägi, kes rääkis sellest, kuidas elus sihte seada ning karjääri kujundada nii, et tulevikus oleks kergem saavutada seda, millest oled unistanud.

 

Aitäh kõikidele keeleõpetajatele toreda keeltepäeva eest!