Jüriööjooks

Suur tänu kehalise kasvatuse õpetajatele jüriööjooksu korraldamise eest ja klassijuhatajatele kaasaaitamise eest.
Jüriööjooksu tulemused:

I koht II koht III koht IV koht V koht
1.b 1.a
3.b 3.a 2.b 2.a
5.a 5.b 4.b 4.a
6.b 6.a 7.b 7.a 7.c
9.b 9.a 8.a 8.b 8.c

Eelmine