Karjäärikuu raames andis külalistunde Swedpanki VF valdkonnajuht Triin Jalakas.

Karjäärikuu raames andis karjääriõpetuse tunde Triin Jalakas, kes on Swedpanki VF valdkonnajuht. Triin rääkis väga asjalikult ja huvitavalt oma töökogemusest, koolielust ja karjäärivalikust. Selgitas põhjalikult, milliseid õppeaineid on tal väga vaja läinud oma igapäevatöös. Jagas õpilastele elutarkusi, mis aitavad elus hästi toime tulla. Suur tänu!