Klassidevaheline sõudeergomeetri võistlus

Alustame taas klassidevahelise sõudeergomeetri vōistlustega.

Vōistlus viiakse läbi
kehalise kasvatuse tundide ajal
5-9.kl ōpilastele.

Parimatele auhinnad!

Õp. Piret ja Mait