Loodusainete nädala kokkuvõte

23.-27. jaanuaril toimus Pärnu Vanalinna Põhikoolis loodus- ja reaalainete nädal, mis algas matemaatika päevaga.

Matemaatikatundides selgitati välja iga klassi parim korrutustabeli tundja. Tulemused:
9. klasside parim: Martha Hiiesalu
8. klasside parim: Silver Juksaar
7. klasside parim: Karel Kissand
6. klasside parim: Lydia Adelheid Mölder
5. klasside parim: Toomas Tüür

Lisaks tutvuti maagilise ruuduga ning saadi teada nipid, kuidas 3×3 või 4×4 maagilist ruutu kiiresti lahendada. 9. klass harjutas veel sõnumi edastamist märkide keeles. Selleks tutvuti esmalt morse ning Braille tähestikuga ning seejärel koostati meeskonnas enda süsteem, mille abil püüti meeskonnakaaslastele õpetaja antud sõnumit edasi anda. Kasutada võis ainult viit vildikat, kuid mitte kirjutamiseks vaid kokku lepitud märkide edastamiseks. Segadust oli küll palju, aga sõnum sai lõpuks edastatud ja ära arvatud.

Sotsiaalreklaamile “Ma ei taha süüa koos sinu telefoniga”, millega tegeleti ühiskonnaõpetuse tundides, tuli kokku 6 plakatit. Plakatid olid meeleolukad ja sisukad. Nendega käib töö järgmisel nädalal edasi. Parimad jõuavad söökla seinale meid paremateks inimesteks muutma. 9. klassi ühiskonnaõpetuses oli ka kaunis intensiivne nädal. Lahterdati inimõigusi ja analüüsiti 2023. aasta riigieelarvet.

Kolmapäeval käisid lõpuklasside õpilased 1. klassidele läbi viimas keemia- ja füüsikakatseid. Pandi kokku ainete molekule, tekitati õhupallidega staatilist elektrit ning õpiti üht-teist põlemise ja hapniku kohta.

Terve nädala jooksul oli ka digikoristusnädal, mis suunas õpilasi ja õpetajaid sorteerima, korrastama ja puhastama oma failikogusid ja postkaste.

Bioloogia tundides oli külas Häirekeskuse töötaja Maret Kommer, kes andis 9. klassidele edasi palju uut infot seoses esmaabi andmise vajalikkuse ning häirekeskuse töökorralduse kohta. Ka õigesti tehtud kõne 112 numbrile on esmaabi! Jäi kõlama motivatsioonikild – ükskõik, mida sulle pakutakse õppida, õpi seda hästi! Paljud noored ei pruugi veel mõista, millised teadmised ja oskused teda tulevikus edasi aitavad ning millistel ametikohtadel võiks neid oskusi vaja minna.

Lindude elu kohta käis õpilastele rääkimas Tarvo Valker. Tema loeng käsitles erinevate linnuliikide kohastumusi, lindude eluolu talvisel ajal ning tõi välja huvitavaid fakte lindude käitumise kohta, mida õpilased varem ei teadnud.

Keemia ja geograafia said kokku Heikki Junnineni loengus, kus teemaks atmosfäär ja muutused selles. Loengu tabav pealkiri oli “Mida täna ei mõõda, seda homme ei tea”. Teema käsitles õhus süsihappegaasi mõõtmist, selle hulga järsku suurenemist alates eelmise sajandi keskpaigast ning selle põhjuseid. Saime teada, millised aerosoolid muudavad atmosfääri soojemaks, millised jahutavad ning et veeauru ei ole võimalik näha.

Kehalise kasvatuse õpetajad aitasid omalt poolt kaasa õuetundidega ning jagasid teemanädalal õpilastele looduses hakkama saamise tarkusi. Räägiti looduses õigesti riietumisest, vahenditest, mis võiks kaasas olla, süütati lõket ja saeti puid, kuid mitte tavalise saega. Looduses hakkama saamine on vajalik oskus ning seda võib vaja minna etteootamatutes olukordades.

Igal koolipäeval sel nädalal oli nii õpilastele kui õpetajatele vastamiseks avatud loodus- ja reaalainete teemalised viktoriinid. Õpilaste osavõtt oli aktiivne ning võitjaid nädala jooksul oli pea igast klassist. Õpetajate kategoorias oli nädala kokkuvõttes nutikaimaks psühholoog Mari Randpõld.

Suur aitäh kõikidele võitjatele ja osavõtjatele, kes aitasid kaasa loodusainete nädala põnevale kulgemisele!

Pildigaleriid erinevatest tegemistest leiad SIIT.

Joonistuse  “Ma ei taha süüa koos sinu telefoniga” tegi 7.c klassi Marie Helen Moloney.