Meie kooli õpilased osalevad projektis "Ohutu koolitee"


Meie kooli 4.b, 5.b, 6.a ja 7.a klassi õpilased osalevad väga põnevas Maanteeameti projektis. Projektis osalevate koolide õpilased kaardistavad Maanteeameti „Ohutu koolitee“ raames ohtlikud kohad ja piirkonnad nende kooli läheduses. Linnalabori spetsialistid koostavad laste poolt sisestatud andmete põhjal teemakaardid (näiteks liikuvusviiside, liikluse koormuse ja ohtlike kohtade kohta).

Seejärel kutsutakse kokku arutelu lapsevanematele, õpetajatele, kohaliku omavalitsuse esindajatele, kus tutvustatakse läbi viidud analüüsi tulemusi ja erinevaid linnaplaneerimise ja -korralduse lahendusi ohutu koolitee korraldamiseks (näiteks liikluse aeglustamine ja autokasutuse vähendamine koolide läheduses, jalutus-buss õpilastele, lapsevanemate autojagamine laste kooliviimiseks, kindlaksmääratud peatumiskohad koolide juures laste mahapanemiseks jne).

Arutelu tulemused ja ettepanekud kooliümbruse ohutumaks muutmiseks lisatakse liikuvuskavasse, mis esitatakse koolile ja kohalikule omavalitsusele. Liikuvuskava koostamisel osalevad erinevad huvigrupid (lastest kohaliku omavalitsuseni), sealjuures kaasatakse liikuvuskava koostamisse ka liikuvusekspert.

Liikuvuskava põhjal on võimalik planeerida edasist tegevust koolide ümbruse liikluskasutuse korraldamisel ja hinnata teostatud tegevuste tulemuslikkust.