Muusikatund Õpikeskuse õpilastele


Sindi lasteaia muusikaõpetaja Ülle Jantson andis meeldejääva muusikatunni Vanalinna kooli Õpikeskuse õpilastele

Kui Sa rõõmus oled, plaksuta siis nii…“ Sellise lauluga tervitas täna Pärnu Vanalinna Põhikooli õpikeskuse väikeklasside õpilasi muusikaõpetaja Ülle Jantson. Tema juhendamisel toimus lastele ühine muusikatund, kus tantsiti ja tehti laulumänge, tutvuti regilauluga ja musitseeriti erinevatel rütmipillidel. Viimane tegevus kutsuski lastes esile kõige enam emotsioone. Vaikse põnevusega kuulati Ülle Jantsoni esitust, kuidas ammusel ajal jõudis laul inimeseni läbi linnulaulu.

Et lusti ja laulurõõmu jaguks ikka tegemistesse!

Õpetaja  Anu