Õpilaskonverents pakub palju võimalusi

Vanalinna kooli õpilaskonverents pakub kogu koolile võimaluse oma uurimistööga esineda.
Alates 1999. aastast on Pärnu Vanalinna põhikoolis teise poolaasta tippürituseks õpilaskonverents, mille eesmärk on toetada iga õpilase arengut ja pakkuda eduelamust.
Õpilaskonverents kogu oma ettevalmistamise käiguga on mõeldud õppe- ja kasvatustöö põhieesmärkide täitmiseks. Algklassid esitavad oma töid õpilasesindusele ja vanema astme õpilased kannavad need sektsioonides ette õpetajatele.

Sel aastal toimus algklasside õpilaskonverents 6.–9. aprillil ja lõppüritus 10. aprillil, vanema astme õpilaskonverents oli 24. aprillil ja lõppüritus ehk parimate esinemine oli 27. aprillil.
Enne õpilaskonverentsi on õpilastel vaja koostada Vanalinna põhikooli lehel oleva juhendi järgi uurimistöö. Kõik, kes kirjutavad uurimustöö ühel või teisel teemal, peavad valima enne alustamist juhendaja, kes nende töö käiku jälgib ja vajaduse korral aitab ja suunab. Juhendaja võiks olla õpetaja, kes valitud teemat valdab ja oskab aidata. On kindlad, kuid vanuseastme järgi erinevad vormistusnõuded. Tavaliselt on nõutud, et töödes kasutatakse vähemalt kahte allikat. Kuni kuuenda klassini on võimalus oma töö käsitsi kirjutada, kuid seitsmendas on arvutis tehtud tööd kohustuslik. Illustreerimiseks kasutatakse animatsioone või pilte. Suurepärase tööga oleks kaasas kindlasti PowerPointi slaidikava, kuhu saab üles märkida tähtsamad punktid ja lisada pilte.
Suurepärast esitlust peaksid toetama esineja kehakeel ja silmside publikuga, hea slaidikava, julgus ja muidugi kõva selge hääl. Soovitav oleks mitte maha lugeda. Esitlus võiks kesta viis minutit, aga huvitava esitluse puhul ei panda tihti tähelegi, kui aeg üle läheb. Muidugi ei ole seda kõike kerge teha, tihti tuleb ennast ületada, aga see ongi asja mõte, et jõuda kaugemale ja teha midagi, mida võib-olla muidu ei teeks.
Mina tegin õpilaskonverentsil sel aastal kaasa viimast korda ja arvan, et selle seitsme aasta jooksul olen omandanud küllaga teadmisi. Alguses tundub töö tüütu ja igav, kuid hiljem on hea meel lõpptulemuse üle.
Kui rääkida uurimistöö teemadest, siis algklassides on enamasti kogu klassil sama teema, aga eri viisil kirja pandud. Kes on töö teinud arvutis, kes kirjutanud käsitsi. Loomad, oma pere lood ja reisid jäävad algklasside teemavalikute hulka. Aga eks ta nii ole, et nooremas eas jälgitakse rohkem oma eakaaslasi ja sealt teemavalikud lähtuvadki. Kindlasti aitab klassijuhataja õigeid valikuid teha.
Vanemas astmes on teemavalikud teistsugused. Midagi ei ole ette antud ja kunagi ei või teada, mida ja miks keegi uurida tahab. Inimesed on erinevad, nende huvid ja mõtted on mitmekülgsed, seega teemadki. Aga kui koos juhendajaga on töö valmis saadud, jagatakse õpilased teemade järgi sektsioonidesse, kus nad esitavad oma töö. Kuulamas on õpetajad ja lähedast teemat uurinud õpilased.
Meie koolis juba 17. korda toimunud õpilaskonverents on kooli üks pikemaid traditsioone ja arvan, et seda tuleks kindlasti jätkata. See annab õpilasele võimaluse kirjutada kokku üks asjalik uurimistöö, esineda ja koguda julgust. Kui töö sujub ja õpilane naudib selle tegemist, on lõpptulemuski hea.
Janeka Palu, õpilane
Foto: Marje Vaan