Vanalinna kooli digistumine veab teisigi kaasa

 

Pärnu Vanalinna põhikooli digiõhtutel on õppetöös kasutatavate nutirakendustega tutvunud nii lapsevanemad kui teiste koolide õpetajad.
Pärnu Vanalinna põhikooli digiõhtutel on õppetöös kasutatavate nutirakendustega tutvunud nii lapsevanemad kui teiste koolide õpetajad.
Järgmisest õppeaastast alustab digipööre oma teist hooaega kaheteistkümnes koolis, eelmisel aastal lõi selles kaasa kaheksa õppeasutust, nende seas Pärnu Vanalinna põhikool.
Kuigi kontsentreeritud tegutsemine kestis umbes kolm sügiskuud, muutus tööstiil üsna omaseks, vahendid käepäraseks, keskkonnad tuttavamaks ja mitmekesisemaks, õpetajate koostöö ja teadmiste täiendamine harjumuspäraseks. Haridustehnoloogi innukus ja initsiatiiv nakatasid.
Novembris andis Elisa koolile üle 30 tahvelarvutit, mis nüüd igal hommikul ootavad laadimiskapis, et neid ainetundidesse viidaks. Õpetajad kannavad tahvlikasutuse tabelisse, et kõik pedagoogid ja klassid saaksid oma tööd digivahendite kasutamisel koordineerida. Peale selle on kasutuses õpilaste endi nutiseadmed.
Digiõhtu andis aimu nutikast tööst tunnis
Paljud on küsinud, kuidas VOSK ehk „võta oma nutiseade kaasa“ koolis toimib ja mida tundides tehakse. Juhtkond tegi otsuse: vastame kõigile korraga ja teeme keskkondade tutvustamise huvilistele samal ajal. Nii pandigi paika, et 19. novembril toimub Pärnu Vanalinna põhikoolis lapsevanemate digiõhtu. Et ettevõtmine õnnestus, sai seda 1. aprillil enam-vähem samas formaadis korratud. Head reklaami digiõppega tutvumiseks oli haridustehnoloog Diana Veskimägi teinud hommikuse intervjuuga Vikerraadios, kus ta rääkis koolis toimuvast nii eesti kui vene keeles.
Vanalinna kooli 24 õpetajat tutvustasid 16 töötoas oma ainetundides enam kasutust leidnud nutirakendusi ja õpikeskkondi, mis oskuslikul kasutamisel arendavad õpilasi. Abilistena olid kaasatud 9. klasside õpilased ja õpilasesinduse liikmed. Töötubades sai reaalselt õppimisprotsessis osaleda ja digivahendeid ning õpikeskkondi katsetada.
Töötubadega samal ajal oli korraldatud lastehoid, kus Turvaliselt Internetis õpilasmeeskonna liikmed tutvustasid lastele veebikeskkondades käitumise reegleid ja vaatasid koos ohutuseteemalisi animafilme.
Osalemas oli 86 huvilist, kellest enamiku moodustasid Pärnu linna ja maakonna koolide õpetajad. Oli lapsevanemaidki. Tagasiside oli positiivne ja julgustav. Meeldis kiire läbimõeldud korraldus, palju võimalusi, uued õppimise äpid, kogu programm, sh liitreaalsus ja Quizlet. Kurdeti, et aeg jäi lühikeseks.
Neljas veerand on Vanalinna ja Rääma põhikooli ühisettevõtmisena nimetatud ettevõtlikuks nutiveerandiks. 2012. aastal alustati Pärnu linnavalitsuse toel kahe kooli koostööprojektiga “Ettevõtlik kooliveerand”, et toetada noorte ettevõtlikkust ja tõhustada Pärnu haridusasutuste koostööd. Samal aastal liitus Vanalinna kool Eesti ettevõtliku kooli projektiga.
Ettevõtlik nutiveerand on selle koostööprojekti 2015. aasta üritus, mille raames propageeritakse-toetatakse nutiseadmete laiemat kasutamist õppeprotsessis ja toetatakse nii õpetajate kui õpilaste digipädevuste arengut.
Koolid loovad digiõpikut
20. aprillil alustasid kõik Pärnu linna koolid pidevalt täieneva veebipõhise digiõpiku koostamist: iga kooli igas klassis andsid õpetajad nutiseseadmeid kasutades vähemalt ühe ainetunni, mille salvestatud tunnikirjelduste (õppematerjal: pilt, kasutatud keskkonna lühikirjeldus ja viide lingile) abil jagavad nad oma kogemust teiste koolide kolleegidega selle ürituse tarbeks loodud lehel. Nii kujuneb juhend nutiseadmete kasutamise võimalustest tundides.
21. aprillil toimus Vanalinna põhikoolis esimene nutivõistlus, mis kuulub linna olümpiaadide ja võistluste nimekirja ning mille tulemusi arvestatakse alates 2016. aastast noore teaduri märgi omistamisel. Võistlus on kaheosaline: veebiohutuseteemaline test ja loovülesanne nutiseadmes. Kõik õpilaste tööd salvestatakse, s.t säilitatakse digiõpikus.
Sama päeva õhtul ootas Rääma kool töötubadesse nutihuvilisi: õpilasi, õpetajaid, vanemaid jt. Iga kooli juhendada oli kaks töötuba, mille sisu/teema oli kooli valida, kuid oluline oli nutiseadmete kasutusvõimaluste tutvustamine-õpetamine õppeprotsessis. Iga töötoa juht koostab kokkuvõtte enda juhendamisel toimunust, mis salvestatakse samuti digiõpikusse.
Digiõpik jääb avatuks, et õpetajad ja õpilased saaksid sinna lisada häid kogemusi, uusi võimalusi või valminud töid-materjale, mida huvilised uurida-kasutada saavad.
Koolide koostöö aina hoogustub, selle käigus moodustati juba märtsi lõpus Pärnu linna haridustehnoloogide aineühendus, mis hakkab tulevikus Pärnu linna ühiseid digitegevusi planeerima ja korraldama. Ühenduse juhiks sai Diana Veskimägi, Vanalinna kooli haridustehnoloog.
Pidevalt on kogemusi jagatud ka teistele: koolidele Ääsmäelt ja Valgast, Pärnu vabakoolile, Juurikaru põhikoolile, isegi Soome õpetajatele. Soomlased uurisid hoolega Learningappsi, kust selgus, et keelevalik laseb soomlastelgi selliseid ülesandeid kasutada. Külalised on käinud ainetundegi vaatamas.
2. aprillil Vanalinna koolis toimunud ülelinnalise eripedagoogide koolituse eesmärk oli tutvuda õpiäppidega, mille abil kõneravi- ja õpiabitunde õpiraskustega õpilastele huvitavamaks teha.
Pärnu linna 4. klassi õpilaste õpioskuste olümpiaadi ajal olid nende õpetajad tutvumas digivahendite kasutamise võimalustega. Eripedagoog Pille Õis ja väikeklasside õpetajad Marju Danziger ja Kristina Uuemäe organiseerisid 16. aprillil ülelinnalise erivajadustega laste osaoskuspäeva, kus nutivahendeid kasutades otsiti infot Eesti teatrite kohta. Osales 13 võistkonda kokku 52 õpilasega.
Taskutark on äpp, mis kogub kõigi klasside eri õppeainete materjale ühte kohta. Rakendus on õppevahend nii õpilasele, kes leiab teooria, reeglid-põhimõtted ja lingid vastavatele lehtedele ning interaktiivsete harjutuste tegemiseks, kui ka õpetajale, kes leiab ideid ja materjale oma tunni mitmekesistamiseks. Õppevahendid on pedagoogid ise koostanud. Vanalinna koolist on oma töökogemust jaganud õpetajad Tiiu Maide ja Mare Hallop.
17. aprillil osalesid Vanalinna kooli õpetajad Anne Kaare, Maris Vain ja Mare Hallop HITSA rahvusvahelisel hariduskonverentsil „NUTT* tuleb peale“, kus nad tegutsesid koos huvilistega, näidates, kuidas ja missuguseid rakendusi nutitunnis kasutatakse. Peale töötoas osalemise pidas haridustehnoloog Diana Veskimägi ettekande oma filmist “Digivahetund – võti haridustehnoloogile digipädevuse tõstmiseks koolis”, mille ta esitas innovaatiliste õpilugude videokonkursile “Tipptund 2014/2015”, pälvides sellega teise koha.
Ratas, mis sai liikuma lükatud, pöörleb edasi. See on kui laviin, mis haarab kaasa ja võimendub. Kasulikku digistumist!