Õppeprogra​mm "Toidu aastaring talus" C.R. Jakobsoni Talumuuseu​mis

Neli meie kooli algklassi said osa suurepärasest tasuta  õppepäevast Kurgja talumuuseumis. Saime tarkusi, kogemusi ja koostööoskusi kohe mitme õppepäeva eest. Mõtlesime koos programmijuhiga veelkord läbi kuidas toit põllult ja laudast lauale jõuab, kuidas oli see vanasti, milliseid tööriistu siis kasutati, millised olid talupere tööd ja kombed.
Koostöös tegime ise kaerakäkke, mängisime taluperet ja katsime igaüks oma rollile vastavalt söögilaua ja sõime seal vaikselt, nagu vanasti kombeks oli. Peremees jagas leiba ja perenaine soovis “Jätku leiba”
Väga emotsionaalne oli ka laudas vasikaid ja lambaid kallistad, jäneseid toita, 140 aastase kuuse alt jänesekapsaid süüa ja veenduda vanasõna õigsuses, et “Tühi kõht on kõige parem kokk”.
 Kõiki rõõmustas ka töövihik, mis kogu päevast mälestuseks jäi ja võimaldab kodus veelkord kõik õpitu ja kogetu üle korrata.
Veendusime, et väga palju on võimalik õppida ka väljaspool klassiruumi.
Suurepärane programm oli ja tänud ka suurepärastele muuseumitöötajatele.