Rahvusvaheline haridustöötajate lõimumise päevad Tallinna Reaalkoolis

15.-16. septembril 2023 toimus Tallinna Reaalkoolis V rahvusvaheline reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents, kus Pärnu Vanalinna Põhikoolist osalesid Eve Hirvela ja Merike Ehapalu. Konverentsil osales eesti koolirahva kõrval soomlasi, rootslasi, portugaallasi, usbekke, kasahhe, inglasi. Teemade käsitlemine oli aineteülene, toimus pidev lõimumine. Kõikide ettekannete sisu oli arendav. Märkasime, et keemilisi elemente on raamatus “Saladuslik saar”, samas saame gloobuselt uurida ookeane ja saari, rääkida metsa liikidest ja saare taimestikust, mõelda toitumisele ja inimeste omavahelistele suhetele.

Tegelikult ka meie kooli igas ainetunnis saab õpilane väga erinevaid teadmisi. Saime igapäevatööks uusi nippe ja teadmisi hariduse rõõmudest ja muredest võõrsil. Rohkelt värsket kliimateadlikkust, tõeste ja valede faktide analüüsimise oskust meediatekstide tarbimisel.