Rajaleidja keskuse spetsialistid viisid läbi karjääriõppe tunnid

Veerandi viimasel päeval viisid koolis karjääriõppe tunde läbi neli Rajaleidja keskuse karjäärinõustajat. Tundides kasutati erinevaid aktiivõppemeetodeid. Tutvuti erinevate elukutsetega, tehti rühmatööd ja tutvuti töömaailmaga. Tunnid olid väga põnevad ja õpilased lõid huviga kaasa. Tunnid toimusid 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a ja 8.b klassi õpilastele. Suur tänu Rajaleidja keskuse spetsialistidele.