Sõnad on inimkonna kõige mõjuvam narkootikum. (R.Kipling)

6.-14.märtsini toimus Vanalinna koolis emakeelenädal. Ilmus koolileht Kuller õpetaja Eda ja üheksandike koostöös. Kõikides klassides viis raamatukoguhoidja läbi kirjandusviktoriini. Ajalooõpetajad selgitasid paremad riigi ajaloo ja kultuuri tundjad. Kirjutasime etteütlusi ja kuulasime näitleja Sander Rebase kaasahaaravat esinemist oma kooliajast ja näitleja tööst sõnaga.
Emakeelepäeval tegime kummarduse aulas oma keelele. Eesti keel on kujundlik: ilukirurg tegi suured silmad, mööblitisler kirjutas sahtlisse, geenitehnoloog tegi sääsest elevandi, tuukril olid näpud põhjas, elektrikud pandi pingeritta. Meie keel on ka vägivaldne: kodus istuvad naised oma meestele selga, karu on kõrva peale astunud, inimesed peksavad keelt, poisid löövad tüdrukutele külge.
Politsei pressiesindaja Heiko Leesment rõhutas raamatute lugemise tähtsust. Lugedes liigub mõte sündmusi ennustades ja arutledes ette, seda on väga vaja teha ka liikluses. Mõelda teel olles ohtudele ning neist hoiduda. Temalt sai õlekõrsi meediaga suhtlemiseks.
Oscar Wilde on kirjutanud kirjandusest ja ajakirjandusest. Ajakirjandus on loetamatu, kirjandust aga ei loeta.
Keelenädala sõnum õpilastele oli, et loeme rohkem, siis on meil ka mitmekesisemat sõna kõnes ja kirjas kasutada.

Eve Hirvela
Pärnu Vanalinna Põhikooli õpetaja