Kehalise kasvatuse tunnid III õppeveerandil

Kehalise kasvatuse tunnid  toimuvad III õppeveerandil soodsa ilma korral Lastestaadionil – õpilased uisutavad. Kui  õpilane mingil põhjusel uisutada ei saa, peab ta sellest rääkima oma kehalise kasvatuse õpetajaga ja koos leitakse alternatiivne lahendus. Uisuplatsile lubatakse õpilased, kellel on müts (mitte kapuuts) peas ja kindad käes.
Tunnid toimuvad õues:

  1. 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;
  2. 7.– 9. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril  kuni miinus 15 ºC;
  3. mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse tuule-külma indeksi tabeli alusel.
Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele
Isiklikke uiske saab õpilane hoida kooli garderoobis riidest kotis. Lastestaadionil on võimalik laenutada uiske uiskude laenutamise hinnakiri
Lisainfo kehalise kasvatuse õpetajatelt.