Ühiselt koguti 141 kilogrammi küünlaümbriseid!

Suur kiitus kõikidele peredele, kes meie kooli laste poolt algatatud küünlaümbriste kogumise ettevõtmises aktiivselt kaasa lõid. Tulemus on suurepärane!

Ühiselt koguti 141 kilogrammi metallümbriseid. Need ei satu nüüd juhuslikult loodusesse. Koostöös aitasime nii loodust säästa ja materjale taaskasutada.

Kuusakoski jäätmekogumisjaam maksis selle eest 35,25 eurot, mis läheb kooli abivajavate õpilaste fondi.
Kui teile see ettevõtmine meeldis, võiksime seda aasta pärast korrata. Seni käituge aga taas teadlikumalt ja loodust hoidvamalt ning sorteerige küünlaümbrised eraldi.

Pärnu Vanalinna Põhikooli pere kiidab kõiki tegusaid peresid