On hea meel teatada, et liitusime Liikuma Kutsuva Kooli programmiga.

Mis ja miks?

Terviseeksperdid soovitavad, et kõik lapsed ja noored vanuses 5–17 aastat peaksid aktiivselt liikuma iga päev vähemat 60 minutit. See on vajalik eeldus nende tervise, arengu ja ka õppimisvõime jaoks. Tänapäeva istuval ajastul ei tule liikumine aga laste jaoks loomulikult, vaid vajab teadlikku suunamist ja soodustamist, muuhulgas ka koolipäevadel. Liikuma Kutsuv Kool tähendab vahetundide korralduse, ainetundide, aga ka koolitee ja koolimaja läbimõtlemist nii, et lapsed saaksid olla võimalikult aktiivsed. Teadusuuringud näitavad, et paremad võimalused koolis liikuda seostuvad suurema koolirõõmu ja paremate õpitulemustega.

Mida programmiga liitumine tähendab?

Liikuma Kutsuva Kooli programmis osaledes hakkame oma koolis liikumisvõimalusi süsteemsemalt planeerima ning parandama. Oleme juba alustanud õuevahetundidega, ent väljakutseid jätkub veel. Selle kevade üks eesmärk on ühiselt järgmise aasta plaan läbi mõelda. Olete igati oodatud mõtteid jagama ja kaasa lööma! Meie kooli Liikuma Kutsuva Kooli põhitiimi veavad Anne Kaare, Janar Jermakov, Klaarika Prii, Piret Preimann, Marje Vaan ja õpilaste esindajana Karola Alberg.

Üheks meie eesmärgiks on vaadata üle koolitee, sest igal õpilasel peaks olema võimalus läbida koolitee vähemalt osaliselt aktiivselt liikudes, kasutades selleks ratast, rula, tõukeratast või tulles kooli jalgsi. Aktiivne liikumine loob harjumuse. Uuringud on näidanud, et lapsed ja noored, kes on kooliteel aktiivsed, veedavad sootuks suurema osa oma igapäevasest ajast kehaliselt aktiivsemana kui nende kaaslased, kes liiguvad kooli transpordivahendiga – see kehtib ka mujal kui kooliteel. Lisaks omandab aktiivsem ja iseseisvam õpilane vajalikke teadmisi ümbruskonna kohta ja oskusi ise liikluses hakkama saada.

Lisainfot leiate Liikuma Kutsuva Kooli veebilehelt www.liikumakutsuvkool.ee.