VANALINNA PÕHIKOOLI ÕPILASED TESTIVAD UUSI E-KOGUDE ÜLESANDEID

Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul ja koostöös Innovega algatas Eesti Keele Instituut eesti keele kui emakeele pädevusi hindavate elektrooniliste ülesannete kogude (e-kogude) koostamise II ja III kooliastmele.
E-kogud on mõeldud õppimise ja õpetamise toetamiseks. E-kogud valmivad 2018. aasta lõpuks ning lähevad üles Eksamite Infosüsteemi (EIS).

Ainespetsialistid ja emakeeleõpetajad tegid ajavahemikus veebruar–juuni 2018 kokku kaheksa e-kogu, millel igaühel oma teema ja alateemad. Üks kogu sisaldab kuni 40 ülesannet ning iga kogu juures töötas neli inimest. Pärnu Vanalinna Põhikooli õpetaja Mare Hallop koostas lauseõpetuse osasse 10 harjutust.
Eesti keele e-kogudes on praeguse seisuga u 240 ülesannet, mille teemad on II
kooliastmes lauseõpetus, sõnade kokku- ja lahkukirjutamine, häälikuõigekiri ning lugemine ja kuulamine; III kooliastmes lauseõpetus I, lauseõpetus II, sõnavaraõpetus ning lugemine ja kuulamine.

8.oktoobrist 2. novembrini katsetavad erinevate koolide eesti keele õpetajad 6. ja 9. klassidega e-kogude ülesannete lahendamist. Igale õpilasele suunatakse u 7 ülesannet. Ülesannete läbitegemisvõimaluse said ka Pärnu Vanalinna Põhikooli II ja III kooliastme lõpuklassid. Testiga ei mõõdeta mitte õpilaste teadmisi, vaid e-ülesannete sobivust õppetööks.
Kui kõik sujub plaanipäraselt, avalikustatakse e-kogud järgmisel aastal.

Mare Hallop