Vanalinna põhikoolis pöörati tähelepanu internetiohutusele

Teisipäeval tähistati ülemaailmset turvalise interneti päeva. See nädal oli Pärnu Vanalinna põhikoolis pühendatud internetiohutusele.
Eelmisel aastal toimunud võistluse “Targalt internetis” võitnud Vanalinna kooli võistkond kasutas omandatud teadmisi algklassidele loenguid pidades. Õpilastele räägiti küberkiusamisest, turvalistest paroolidest ja enda info jagamisest avalikult, internetis. Näidati teemakohaseid videoid “Targalt internetis” kodulehelt ja lahendati koos test, mis hõlmas internetiohutuse valdkondi.
Põhikooliõpilastele korraldasid internetiteemalisi tunde kooli infotehnoloog Diana Veskimägi ja huvijuht Marje Vaan. Õpilased jaotati tunnis rühmadesse ja neile anti üks reaalne internetiohutusega seotud olukord, millele tuli üheskoos lahendus leida ja hiljem seda analüüsida.
Õpetajatele toimusid internetiohutuse teemadel digivahetunnid.
Infot, mida selle nädala jooksul omandati, on vaja kogu elu, sest internet ja internetiohutus on tänapäeva elukorralduse lahutamatu osa.