Õpikute tagastamine

Õpikute ja raamatute tagastamine raamatukokku
26.mai – 4. juuni
Raamatukokku tuleb tagastada kõik õpikud ja laenutatud raamatud 4. juuniks (v.a need õpikud, mida vajatakse pikendatud õppetööks ja 9. kl. eksamiteks). Õpilased ei pea tagastama aabitsat, tööraamatuid ja töövihikuid.
9. klassi lõpetajatele ja koolist lahkujatele enne dokumente ei väljastata, kui kõik õpikud ja laenutatud raamatud on raamatukokku tagastatud. Kaotatud või rikutud õpikud tuleb asendada samadega või tasuda vastavalt turuhinnale.

NB Palun korrasta oma õpikud enne raamatukokku tagastamist. Ära jäta midagi oma õpikute vahele.