Pärnu Vanalinna Põhikoolis toimub Pärnu Päev 8. aprillil kell 11.00-13.00

Kooli uksed avatud 11.00 – 13.00

11.00 – 11.30
Tutvumine koolimajaga (ÕE -liikmed)

Vanematele:

11.30 – 12.00 Loeng “Lapse koolivalmidus ja selle toetamine” (eripedagoog Pille Õis) – aulas
12.00 – 12.15 Kooli õppetöö korraldus (õppejuht Kaire Teemägi) – aulas
12.15 – 12.45 Vestlusring (1.klasside õpetajad, direktor, õppejuht)

Õpilastele 15-minutilised töötoad 

11.30-12.45 Lapsed osalevad kordamööda kõikides töötubades, õpilasesinduse liikmed on lastele saatjateks.

1. Inglise keele töötuba – võõrkeelte põnev õppimine Pärnu Vanalinna põhikoolis (klass 118) Kriste Talving
Ühes klassiruumis kohtuvad võõrkeeleõppe erinevad osaoskused ning õpi- ja õpetamismeetodid.
Inglise keele õppimise teekonna tutvustusel leiad võõrkeeleklassist:
Lugemisnurga, kus saame lugemisoskusi omandada ja harjutada tumbadel ja/või patjadel.
Joonistus- ja ülesannetenurga, kus saame lahendada erinevaid põnevaid keeleülesandeid.
Digiülesannete nurga, kus tutvume keeleõppe lõbusate ja põnevate võimalustega tahvelarvutites.
Lauamängudenurga, kus õpime võõrkeelt ingliskeelsete lauamängudega.
Klassi ekraanil saab jälgida slaidishowd meie keeleõppekeskkonnast, põnevatest tundidest ning erinevatest õpetamismeetoditest.
Klassikõlaritest kuuldu viib meid aga ingliskeelsete lühi- ja muinasjuttude rännakule.

2. Sportlikud mängud – liikumine Pärnu Vanalinna põhikoolis (kooli hoov või kooli koridor – sõltuvalt ilmast) Rein Semenov
Kuna liikumine on meie koolis suure au sees, tutvume liikumisvõimaluste ja sportlike mängudega, mida kasutame oma koolipäevadel nii vahetundides koolimajas sees või koolihoovil ning samuti kehalise kasvatuse tundides. Liikumine muudab meie õpilaste koolipäevad mitmekesisemaks ja panevad laste silmad särama.
Kohtuvad õpetlikud ja arendavad mängud ning sport ja liikumine ning tulemuseks on rõõmsad lapsed.

3. Muusika töötuba – muusika Pärnu Vanalinna Põhikoolis (muusikaklassis 0-korrusel) töötoa viib läbi muusikaõpetaja.
Meie kooli laulu ja bändilapsed on need, kelle rõõmsat laulu ja pillimängu harjutamist peale tunde koolimajas nautida võib.
Muusika töötoast leiad põnevaid muusikainstrumente, mida kasutatakse meie kooli muusikatundides. Töötoas saab üheskoos laulda ja pilli mängida.

4. Tantsu- ja mängutuba – (kabinet 106) selle töötoa viivad läbi õpilasesinduse liikmed. Mängime, tantsime ja saame omavahel tuttavaks.

5. Nutikas töötuba – (kabinet 101) töötoa viivad läbi tulevased 1. klasside õpetajad Liliana Kester ja Tuuli Koitjärv ning Anne Kaare. See nutikas töötuba on nii põnev, et siin ei tunne igavust keegi.