Rahuloluküsitlus 2016

Hea Pärnu Vanalinna Põhikooli lapsevanem!
Oleme mitmed aastaid palunud lapsevanematel 2. poolaastal osaleda rahuloluuuringus. Sel aastal viime uuringu läbi koostöös Tartu Linnavalitsusega, sest meie kool liitus õppeaasta alguses projektiga „Tõenduspõhine uus lähenemine – uus koolikultuur Eestis (TULUKE)“, mis tegeleb õpikeskonna parendamisega. Sarnane küsimustik viiaksegi läbi kõikides neis koolides, kes sama metoodikat oma tegevustes rakendavad. Me palume Teie kaasabi Pärnu Vanalinna Põhikooli õppekeskkonna uurimisel ja arendamisel. Panuse oma lapse kooli arendamisse saate anda, kui täidate järmise küsimustiku:
http://www.haridus.tartu.ee/
Kui Vanalinna koolis õpib mitu Teie pere last, siis palume täita küsimustiku iga lapse kohta eraldi.
Õpilased täidavad küsitluse koolis. Aineõpetajad täidavad küsitluse klassiti ning klassijuhatajad täidavad küsitluse iga õpilase kohta eraldi. Iga vastaja küll personaliseerib end küsitluskeskkonda sisenedes, kuid koolile näidatakse tulemusi üldistatult.
Küsitluse tulemustest teeme kokkuvõtte järgmisel sügisel lastevanemate koosolekul. Küsimustik on vastamiseks avatud 27. märtsini.
Täname Teid, et leiate aega vastamiseks!